Přihlásit přes:
Nápověda
Návody k jednotlivým položkám

Mapy / byty
Barvy značek v mapách

Jaké jsou barvy bublin v mapách a co znamenají

Více ..
Dispozice
Jak zadat dispozice vchodu

Co znamenají dispozice u vchodu a jak s nimi pracovat.

Více ..
Ulice
Vkládání ulic do města / obce

Pokud nemáme přiřazenou ulici, lze ji jednoduše vložit.

Více ..
Parametry
Pomocí parametrů lze určit typ domu

Lze urychlit zpracování domu z naší strany.

Více ..
Inspirace
Co znamená inspirace

Jak na webu pracujeme s inspiracemi.

Více ..
Tweety
Jak se liší tweety od inspirací

Tweet je inspirace bez jakékoliv vazby na byt.

Více ..
Fotografie
Práce s fotografiemi

Jak funguje nahrávání fotografií k položkám.

Více ..
Statistika
Jak se pracujeme s daty

Co lze získat z našich dat nyní a v budoucnu.

Více ..
panelaky.eu