Ochrana soukromí
Náš přístup k soukromí uživatelů

Právní základ pro zpracování
Správce prostřednictvím webových stránek může získat a následně zpracovávat Vaše osobní údaje. Tyto údaje Správce zpracovává bez nezbytnosti Vašeho souhlasu, a to na základě oprávněného zájmu Správce [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR]. Oprávněné zájmy Správce jsou uvedeny níže v kapitole Účel zpracování.
V případě, že nám udělíte souhlas k zasílání novinek a obchodních sdělení, pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě tohoto souhlasu [v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR].

Účel zpracování
Správce zpracovává přesné osobní údaje pouze za účelem jejich využití pro tyto účely:
 • Komunikace se zákazníky pomocí kontaktního formuláře (poskytování informací a služeb dle Vaší žádosti)
 • Monitorování návštěvnosti webových stránek
 • Sledování aktivit uživatelů s cílem snadnějšího zpřístupnění obsahu
Webové stránky neukládají informace o Vaší geografické lokaci ani neprobíhá aktivní analýza uživatelů či automatizované rozhodování. V případě, že nám udělíte souhlas k zasílání novinek a obchodních sdělení, pak můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat pouze za účelem v tomto souhlasu uvedeným.

Rozsah zpracování osobních údajů
 • Pokud jste běžný návštěvník webu
  • Vaše IP Adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče
 • Pokud jste návštěvník webu, který vyplnil kontaktní formulář
  • Jméno, příjmení, email, text dotazu.
 • Pokud jste uvedli oblíbený dům nebo ulici
  • Id domu nebo ulice. Tyto údaje můžete kdykoliv smazat.
 • Pokud nám udělíte souhlas k zasílání novinek a obchodních sdělení
  • Jméno, příjmení, email.

Doba uchovávání osobních údajů
V souladu se zásadou minimalizace dat Správce zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, příp. anonymizovány.

Použití cookies a dalších technologií měření

Správce a jeho marketingoví, analytičtí a technologičtí partneři používají určité sledovací a měřicí technologie (například cookies, webové signály, pixely, značky a skripty).  Tyto technologie se používají k průběžné údržbě, poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění lepšího dojmu našim návštěvníkům, našim uživatelům a jejich uživatelům. Díky těmto technologiím jsme například schopni uchovávat a sledovat předvolby a ověřené relace našich návštěvníků a uživatelů, lépe zabezpečovat naše služby, zjišťovat technické problémy, uživatelské trendy a efektivitu kampaní, sledovat a zlepšovat celkové poskytování našich služeb.

Upozorňujeme, že služby třetích stran umisťující soubory cookies nebo využívající jiné měřicí technologie prostřednictvím našich služeb se mohou řídit vlastními zásadami sběru a ukládání informací. Na tyto postupy se nevztahují naše zásady ochrany osobních údajů a nemáme nad nimi žádnou kontrolu.

Soubory cookies: Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, ani je nijak nezpracováváme. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost. Aby některé z těchto technologií správně pracovaly, musí se na vaše zařízení stáhnout a uložit malý datový soubor (tzv. „cookie“). Ve výchozím nastavení používáme několik trvalých souborů cookies pro účely ověřování relace a uživatele, zabezpečení, uchování předvoleb uživatele (např. výchozího jazyka a nastavení), stability spojení (např. pro nahrávání médií, používání funkcí elektronického obchodu apod.), sledování výkonnosti našich služeb a marketingových kampaní, obecně pak za účelem poskytování a zlepšování našich služeb.

Chcete-li kterýkoli soubor cookie odstranit nebo zablokovat, vyhledejte části vašeho prohlížeče věnované nápovědě a podpoře, kde naleznete pokyny, jak soubor nebo složku obsahující uložené soubory cookie najít. Informace o odstraňování a správě cookies jsou rovněž k dispozici na stránkách www.AboutCookies.org (tento web neposkytuje IT credit, s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Upozorňujeme, že odstraněním našich souborů cookies nebo zablokováním budoucích cookies nebo měřicích technologií můžete přijít o možnost přístupu k některým oblastem nebo funkcím našich služeb, případně tím můžete jinak negativně ovlivnit svůj uživatelský dojem.

Transparentní soubory GIF: My i některé služby třetích stran můžeme používat softwarovou technologii známou jako transparentní soubory GIF (neboli webové signály, v angličtině také Web Beacons/Web Bugs), které jim a nám umožňují zlepšovat naše služby na základě měření jejich účinnosti a výkonnosti. Transparentní soubory GIF jsou nepatrné grafické soubory s jednoznačným identifikátorem a funkcí obdobou cookies, ale na rozdíl od nich se neukládají na váš počítač, ale jsou zakomponovány do našich služeb.

Flash a HTML5: My i některé služby třetích stran můžeme dále – zejména k reklamním účelům – používat některé měřicí technologie známé jako „Flashcookies“ a „HTML5“. Jednotlivé prohlížeče mohou nabízet své vlastní nástroje pro správu a odstraňování nebo blokování takových technologií. Další informace o správě cookies ve formátu Flash jsou k dispozici zde: http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (upozorňujeme, že tento web neposkytuje IT credit, s.r.o., a nemůžeme tedy zajistit jeho přesnost, úplnost ani dostupnost).

Behaviorální cílení a opakované cílení:Některé služby a reklamní sítě třetích stran mohou na našich webových stránkách, v aplikacích IT credit, s.r.o. zobrazovat reklamu nebo spravovat naši reklamu na jiných webech. Takové strany mohou používat některé měřicí technologie ke sběru určitých údajů o vašich aktivitách ve službách a v různých webech službách třetích stran, aby vám mohly poskytovat cílenou reklamu na základě vašich zájmů a preferencí. U některých inzerentů a reklamních sítí se můžete od zobrazování cílené reklamy odhlásit kliknutím na tento odkaz (nebo pokud se nacházíte v Evropské unii, klikněte na tento odkaz). Upozorňujeme, že se tím neodhlašujete od příjmu veškeré inzerce.

Doplnění uživatelských údajů: Informace o vás můžeme přijímat i z jiných zdrojů, včetně veřejně dostupných databází nebo třetích stran, od nichž jsme údaje zakoupili, a tyto údaje můžeme kombinovat s informacemi, které již o vás máme.  To nám pomáhá aktualizovat, rozšiřovat a analyzovat naše záznamy, identifikovat nové zákazníky a poskytovat produkty a služby, které pro vás mohou být zajímavé. Poskytnete-li nám osobní údaje jiných osob, případně pokud nám jiné subjekty poskytnou vaše údaje, použijeme tyto údaje výhradně ke konkrétnímu účelu, pro který nám byly poskytnuty.

Signály „Do not track“: Upozorňujeme, že své zásady a postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v hlavičce souboru HTTP zaslaného prohlížečem nebo mobilní aplikací.Správce nepředává žádné informace do zemí mimo EU. Pro provozování webových stránek mohou být využity technologie, jako je například Google Analytics, které předávají osobní údaje mimo území EU.

Jaká jsou Vaše práva
V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
 • právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak Správce používá Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
 • právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Správce;
 • právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
 • právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;
 • právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud Správce neověří jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) Správce je už nepotřebuje, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud Správce neověří, zda jeho oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
 • právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je Správce zpracovává z důvodu oprávněného zájmu, Správce v takovém případě Vaše osobní údaje dále nezpracovává, pokud vznesete námitku a Správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků,
 • právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému správci;
 • právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; uoou.cz

Nejoblíbenější jádra - H-kk
Inspirace H-kk
Nejoblíbenější jádra - E-kk
Inspirace E-kk
Nejoblíbenější jádra - Garsonka
Inspirace Garsonka