Řeč čísel
Zde se dozvíte základní pojmy o struktuře našich dat

V naší zemi je cca 124 000* panelových domů, které se dělí na více jak 265 000* vchodů a v nich se nachází přes 2 500 000* bytů.

Tyto domy mají v odborné terminologii svojí soustavu, my ji však na našem webu nazýváme jednodušším termínem typ domu. Takových typů je v zemi přes 78** a čím více se náš tým zanořuje do problematiky, tím více toto číslo zpřesňujeme.

Každý typ domu obsahuje bytovou sekci a laicky řečeno, je to způsob jakým byly byty na patře uspořádány. Pro širší veřejnost opět používáme jednodušší výraz a to varianty vchodu. Každý typ domu má velmi různý počet variant. Některé typy jen 2, ale některé přes neuvěřitelných 40 variací. Toto číslo se s množstvím dat dále upřesňuje a nebude žádným překvapením, že neustále roste. Těchto variant zatím evidujeme  644**. V nich se nachází různé typy bytových jader a i když máme určen typ domu a přiřazenu variantu bytů, neznamená to, že známe přesný výskyt bytových jader v těchto bytech. V určité variantě mohou být sice 2 x byty 3+1, ale každý z nich může mít použito jiné bytové jádro dle písmene.

Pokud máme definovanou i variantu vchodu, označujeme jej zelenou kapkou. Každou takovou variantu dále analyzujeme a přiřazujeme definitivní kombinaci. Zde se nachází různé typy bytových jader a ikdyž máme určen typ domu a přiřazenu variantu bytů, nemáme je zpracovány do té podoby, aby jste si mohli přesně podle bytů vyhledávat.

Než se nám podaří každý takový byt ve variantě zpracovat, můžete v naší databázi vyhledávat s upřesněním na dispozici (1+kk, 2+1, 3+1 atd.) a nebo i s upřesněním na typ jádra. Také si můžete vybrané množství bytů upřesnit vzájemnou kombinací (dispozice 3+1 a jádra H+kk). I přesto se však mohou vyskytovat další odlišnosti, kdy může mít kuchyně čtvercový nebo obdélníkový tvar a spoustu dalších klíčových vlastností, které mohou omezit vybraný způsob umístění nábytku.

Abychom vyloučili jakékoliv vaše rozčarování z toho, že sice máte určeny dispozice i jádro např. (3+1 a H+kk), zpřesňujeme informace s ohledem na jedinečný půdorys. Takový jedinečných půdorysů je zatím 1 038**. Takto zpracovaný vchod poznáte na mapě zelenou bublinou společně s bílou hvězdičkou.

Pokud si tedy zvolíte byt ve vašem vchodě, tak vám nabídneme informace dle procentuální přesnosti.

Shoda % Vylepšení stavu
...
*
100% Takový byt odpovídá přesně tomu o který máte zájem.
... 87% - 92% Známe variantu bytů na patře, ale ještě nelze podle každého bytu vyhledávat. Vše je už na nás
... 60% - 90% Zde je počet variant ještě opravdu značný a nalezené informace by vám měly sloužit spíše orientačně. Pomocí obrázků možných variant nám můžete vybrat tu správnou. (připravujeme)
... 50% - 75% Podobně jako u modré kapky, červená kapka zvětšuje počet variant. Můžete nám pomoci určit typ domu na základě zadaných parametrů a uspíšit přenesení vchodu do modré barvy.
* Vycházíme z poměru zpracovaných dat a z nízkého základu. Počty se mohou pohybovat jak směrem nahoru tak u výrazněji dolů.
** Vycházíme z námi zpracovaných dat a čísla se mohou pohybovat spíše nahoru.